woensdag 4 april 2007

Gedicht over vader


Het moet niet altijd gemakkelijk zijn. Ook relaties niet. Ook relaties met vaders niet. Vandaar dit gedicht van Harry Mulisch uit 1987. Het gaat over zoeken naar woorden, onuitgesproken gedachten, net niet bewuste herinneringen... Hans?

"[Ongerijmdheden 11]


Dat komt gewoon doordat zijn vader eens.

gewoon omdat zijn vader in zijn jeugd.

doordat zijn vader in zijn jeugd gewoon.

gewoon al in zijn jeugd zijn vader toen.


omdat zijn vader ooit eens tegen hem.

ooit gewoon eens in zijn jeugd hem tegen.

dat komt gewoon doordat zijn vader ooit.

gewoon hem in zijn jeugd toen ooit al eens.


ooit eens tegen hem en nooit zijn moeder.

nooit zijn moeder in zijn jeugd zijn vader.

gewoon toen tegen hem zijn moeder ooit.

nooit eens in zijn jeugd gewoon ooit vader. "


Straf he?

Geen opmerkingen: