maandag 30 april 2007

De priesterwijding van Gerard Ogiers.


Hier een kleine beschrijving van de cariere van Gerard Ogiers.

Werd geboren te Meerbeke 21 juni 1910. en werd priester gewijd te gent,10 juni 1933. Na het diploma van kandidaat wijsbegeerte en letteren te hebben behaald aan de Katholieke Universiteit te Leuven, werd hij leraar benoemd aan het Sint-Catharinacollege te Geraarsbergen. In 1951werd hij rector van de Broeders van Liefde (Prof.Ghuislaingesticht.) te Gent en in 1952 godsdienstleraar aan het Instituut voor Psychiatrische Verpleegkunde in hetzelfde gesticht. In 1951 werd hij eveneens aangesteld als secretaris-generaal aan het Nationaal verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs,functie die hij in 1971 neerlegde, op het ogenblik dat de wet op het buitengerwoon onderwijs werd goedgekeurd.Op 15 februari 1976 overleed hij te Gent . Zijn laatste rustplaats is in zijn geboortedorp Meerbeke.Dat hij ruste in vrede
Genoteerd uit het halfmaandelijks tijdschrift "FORUM" van 15 februari 1976.
Joris Ogiers.

Geen opmerkingen: