maandag 16 februari 2009

De-wist-je-dat-Hans-dat-ook-wist-rubriek


Weetje 3: Wist je dat?...De naam 'Google' is een variatie op het woord 'googol', dat is uitgevonden door Milton Sirotta, een neef van de Amerikaanse wiskundige Edward Kasner. Googol is de wiskundige naam voor een 1 met 100 nullen. Een googol is een verschrikkelijk groot getal. Er zijn in het gehele universum niet genoeg sterren, stofdeeltjes en atomen om samen een googol te vormen. Dit woord wordt gebruikt om de missie aan te geven, namelijk de geweldig grote (en bijna oneindige) hoeveelheid aan informatie op het web wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken.
Wit je dat?

Geen opmerkingen: