maandag 16 maart 2009

St-Quintinus


Pa:
"St Kwintinusbron in Wommersom.
In de St Kwintensstraat nabij nr 42 ligt de St Kwintinusbron.
Bij het onstaan van deze bron dit verhaal:
Toen St Kwintinus op zijn tocht door de getegouw even uitrustte op de plaats waar later Wommersom zou ontstaan kreeg hij grote dorst. Hij stak zijn wandelstok in de grond en zie ,daar ontsproot een bron die nooit ophield te borrelen. De bewoners heetten haar de St-Kwintinusbron. Later bouwden ze er een kapelletje. Ieder jaar heeft de bronwijding plaats
Bij de bouw van een woning werd over enkele jaren terug de kapel afgebroken en het St Kwintinusbeeld belandde bij een der buren op zolder. Tot «Retroklub» besliste St Kwintinus in ere te herstellen. Na een restauratie en schildersbeurt door mezelf krijgt hij op dezelfde plaats een nieuw kapelletje. De inhuldiging is gepland voor de maand mei."

Geen opmerkingen: